Kaffe dosering är avgörande för kaffets kvalité

Kaffe dosering är en viktig del i kaffetillredningen. Hur man vill ha sitt kaffe, och därmed hur man bör dosera, är till ganska stor del individuellt, men kaffekännare brukar vara ganska överens om hur en god kopp kaffe ska doseras.

Det finns givetvis olika typer av kaffe, först och främst så finns det tre olika arter kaffe bland det kaffet i världen som odlas för kommersiellt bruk – arabica, robusta och liberia.

Arabica kaffe är det vanligaste kaffet, helt enkelt för att det är överlägset godast. Det har mild och fyllig smak i jämförelse med andra arter. Det är också den känsligaste av arterna och växer bäst i Central- och Sydamerika. Colombia står för en stor del av världens kaffeproduktion just för att det perfekta kaffeodlingsklimatet återfinns i dess bergstrakter.

Robustakaffe är en mycket slittåligare kaffeart, därav namnet. Man odlar robusta lite överallt, men framför allt i Asien och Afrika. Robustakaffe har starkare och beskare smak än arabica kaffe, samt högre koffeinhalt. Kaffet som bryggs på robusta bönor blir därmed väldigt starkt och bittert i smaken. Man har dock funnit ut att en mix av arabica och robusta bönor är en riktig hit i espressoblandningar där man gärna vill ha ett kaffe med starkare smak och högre koffeinhalt.

Liberia kaffe står endast för 1 % av världens kaffeproduktion och härstammar från Afrikas västkust. Även denna kaffeart är ganska stark och besk i smaken. Detta kaffe dricks främst lokalt i Afrika.

Vidare finns det tusentals olika sorter inom varje art, sorterna namnges ofta beroende på var de odlas, t ex kaffesorten «Jamiaca Blue Mountain», som är världens dyraste kaffe, odlas just i Jamaicas Blue Mountains. Kvalitéerna varierar givetvis väldigt och prissätts oftast efter kvalité. Så bara för att man köper rent arabica kaffe är man inte garanterad ett kaffe av hög kvalité, trots att arabica är ansett att vara det godaste kaffet.

Kaffebönorna genomgår både torkning, sortering och rostning innan det säljs och alla dessa steg är avgörande för kaffe dosering senare. Ett riktigt mörkrostat kaffe kanske kräver en mindre dosering än ett lättrostat, då ett mörkrostat kaffe oftast har starkare smak. Om man å andra sidan är ute efter just riktigt starkt kaffe, så kan man dosera lika mycket av det mörkrostade kaffet som en annan skulle ha gjort av det lättrostade.

För vanligt bryggkaffe brukar en generell doseringsrekommendation vara 50 g kaffe per liter vatten (8 koppar). En matsked rymmer ca 10 gram kaffe. Många tycker dock att denna dosering ger lite för blaskigt kaffe och doserar enligt regeln ett mått per kopp, alltså 80 gram kaffe per liter vatten.

När det gäller espresso kaffe så är doseringsrekommendationen betydligt mer rakt på sak. Till en enkel espresso doserar man med 7 gram kaffe och till en dubbel 14. Givetvis finns det folk som gillar sin espresso lite svagare eller lite starkare, vanligast är att man doserar lite mer än den rekommenderade mängden, upp till 9 gram per kopp är ganska vanligt, men enligt espressoproffsen så är måttet på 7 gram odiskuterbart.

Kaffe dosering är a och o för utkomsten av ens kaffe och bör tas på minst lika stort allvar som valet av kaffesort.